Naslovna

Naslovna

U zakonskom zaštitu takođe je uzeto 13 prirodnih spomenika na teritoriji opštine Gnjilane

30.12.2020 - Skupština opštine Gnjilane, na sastanku održanom datuma 24.12.2020, usvojila je odluke za dobijanje pod zaštitom trinaest novih prirodnih područja na teritoriji ove opštine. Ova odluka je doneta nakon inicijative Kosovskog instituta za zaštitu prirode. KIZP u okviru realizacije svojih programskih zadataka u saradnji sa opštinom Gnjilane tokom 2019. godine završio je projekat identifikacije prirodnog nasleđa na teritoriji ove opštine više

Stanje životne sredine 2020, Izveštaj o indikatorima životne sredine

Do sada je Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, izradila godišnje izveštaje o stanju životne sredine i posebne izveštaje o sektorima životne sredine kao što su vazduh, voda, otpad, priroda itd., koji uključuju vremenske periode od 1 do 5 godina. Takođe, podaci i indikatori koji se koriste u kontekstu procene situacije u ovim izveštajima i procenama uglavnom uključuju krace vremenske periode. ́ „Stanje životne sredine 2020, Izveštaj o indikatorima životne sredine“, prva je publikacija ove vrste koja je izvršila procenu stanja životne sredine na osnovu nacionalne liste indikatora životne sredine, koja uključuje duži vremenski period. više