Naslovna

Naslovna

Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima

U okviru ovih aktivnosti, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, kao jedan od partnera i korisnika projekta, ugostila je na odvojenim sastancima tim japanskih stručnjaka (JET). Sastanci su održani u Hidrometeorološkom zavodu Kosova i Upravi za procenu uticaja na životnu sredinu, gde su razgovarali o bilateralnoj saradnji sa projektom u pružanju podataka relevantnih za Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima (NFFIS), sa fokusom na podatke o hidroenergetici, podaci o obuhvaćenosti zemljišta, podaci o zaštićenim područjima i drugi podaci koje je proizvela KAZŽS.više

Poziv za zaštitu šuma nacionalnih parkova od požara

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Kosova / KAZŽS - MŽSPPI, ova dva dana će biti sunčana i vrlo vruća. Ova meteorološka situacija dolazi kao rezultat vrućih vazdušnih masa koje dolaze iz severnog dela Afrike. UV indeks će ostati vrlo visok i poželjno je slediti savete NIJZ-a, tako da od 9-17 ne budemo izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti. više