Kontakti | AMMK

Kontakti

 

Adresa: Rruga Luan Haradinaj, Ndërtesa e Re e Qeverisë së Kosovës (ish Pallati i Mediave Rilindja) Kati XV/04, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: 038 200 74 093

Email: ammk@rks-gov.net

 

Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës-IKMN

Adresa: Rruga Luan Haredinaj, Ndërtesa e re e Qeverisë së Kosovës (ish Rilindja), 1403, 

Tel: 038 200 74 134

 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës

Adresa: Rruga Lidhje e Pejës, Nr.47, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 603 842; +383 38 603 179

e-mailihmk@rks-gov.net

 

Drejtoria për Administrimin e PK Sharri

Adresa:  Rruga transit, Lagja Petrovë pa numër, përballë gjimnazit gjerman Lojola, Tel:029 631 376;  email: pnsharri@hotmail.com

 

Drejtoria për Administrimin e PK Bjeshkët e Nemuna

Adresa:  Lagja Dardania- Rruga Ardian Krasniqi, nr. 44.

 

 

Formularin e kërkesës për qasje në dokumente publike mund ta shkarkoni KËTU