BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Me 16 dhe 17 Janar, shenohet Censusi Ndërkombetarë i Shpendëve Ujorë

Për herë të tretë me radhë Kosova i bashkangjitet aktivitetit Censusi Ndërkombetarë i Shpendëve Ujorë ku pjese e tij në mënyrë vullnetare do jenë ornitologë, vëzhgues të shpendëve, OJQ-të mjedisore, ekspertë të pavarur dhe dashamirës të natyrës.Ky aktivitet që zhvillohet në mes të Janarit të çdo viti, sivjet do të realizohet më datat 16-17 Janar 2021 dhe do të përfshijë rreth 10 ligatina të ndryshme në mbarë vendin.Instituti për Mbrojtjen e Natyrës që vepron në kuadër të Ministrise së Ekonomisë dhe Ambientit/ Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit ka inicuar dhe koordinuar këtë aktivitet monitorimi që nga viti 2019 e i cili është në bashkërendim me Wetland International qe koordinon këtë aktivitet ndërkombëtar.më shumë

Merren në mbrojtje ligjore edhe 13 monumente natyrore në territorin e komunës së Gjilanit

Kuvendi Komunal i Komunës së Gjilanit, në mbledhjen e mbajtur me datën 24.12.2020, ka miratuar vendimet për marrjen në mbrojtje të trembëdhjetë zonave të reja natyrore në territorin e kësaj komune. Deri tek ky vendim ka ardhur pas iniciativës së Institutit te Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. IKMN në kuadër të realizimit të detyrave programore të tij në bashkëpunim me komunën e Gjilanit gjatë vitit 2019 kishte përfunduar projektin e evidentimit të trashëgimisë natyrore në territorin e kësaj komune. Në kuadër të këtij aktiviteti pas hulumtimeve paraprake në terren janë përzgjedhur për tu marrë në mbrojtje disa zona me vlera natyrore të karakterit botanik, hidrologjik, speleologjik dhe peizazhor, që dallohen me karakteristika të veçanta. më shumë