BALLINA BreadCrumbTrailer Ajri

Ajri

Ajri është një element mjaft i rëndësishëm për shëndetin e njeriut dhe në përgjithësi i mjedisit që na rrethon, i cili vazhdimisht është nën ndikim të ndotjes. Edhe pse ndotja e ajrit vjen nga aktivitetet njerëzore, ai gjithashtu mund të ndikohet edhe nga fenomenet natyrore.

Ndotja e ajrit ndodh kur në ajër lirohen substanca në sasi që mund të dëmtojnë  shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve ose mund të shkaktojnë dëme materiale. Disa ndotës të ajrit mund të kenë edhe ndikime globale - p.sh. rritja e efektit të gazeve  serrë ose dëmtimi i shtresës së ozonit.
 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit Shkurt 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit  Janar 2015

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin Prill 2014

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin Mars 2014

 

Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014