BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

AMMK, memorandum bashkëpunimi me Institutin për Kërkime Karstike nga Sllovenia

Me qëllim të avancimit të hulumtimeve dhe kërkimeve në sektorin e speleologjisë në Kosovë, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ka nënshkruam memorandum bashkëpunimi me Instituti për Kërkime Karstike nga Sllovenia i cili vepron në kuadër të Qendrës për Kërkim të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Sllovenisë. Dihet mirëfilli se shpellat si fenomene speleologjike në Kosovë janë shumë pak të hulumtuara, prandaj një memorandum i tillë do ti hapë rrugën mundësisë së realizimit të projekteve hulumtuese në lëmin e speleologjisë dhe avancimin e këtij sektori. Memorandumi parasheh që Instituti Slloven për Kërkime Karstike të ofroi eksperiencën e vetë në lëmin e hulumtimeve speleologjike, ndërsa AMMK të përfshijë në programin vjetor të punës hulumtimin e terreneve gëlqerore me theks te veçante në ekspedite vjetore të hulumtimit të shpellave. më shumë

Ambasada franceze ndihmon në rivitalizimin e Shpellës së Gadimes

Pas kërkesës së Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ambasada franceze në Kosovë ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në revitalizimin e Shpellës së Gadimes. Në kuadër të këtij angazhimi kohë më parë, disa ekspertë francezë kanë vizituar Shpellën e Gadimes, për tu njohur nga afër me gjendjen e këtij monumenti të mbrojtur të natyrës. Ata janë shprehur të mahnitur me bukuritë e kësaj shpelle dhe me mundësitë që ofron ajo për zhvillimin e turizmit. Gjatë vizitës ata kanë evidentuar edhe problemet kyçe dhe nevojat për revitalizimin e Shpellës. Nga të dhënat e mbledhura ekipi i ekspertëve francezë kanë hartuar një Raport mbi bazën e të cilit do të hartohet edhe një Plan i Veprimit përmes së cilit do të bëhet revitalizimi i Shpellës së Gadimes. Pjesë e këtyre angazhimeve ka qenë edhe vlerësimi i gjendjes teknike te shpellës nga ku ka dalë rekomandimi për ndërrimin e sistemit elektrik në shpellë dhe modernizimin e tij, me qëllim te krijimit të sigurisë më të lartë të vizitorëve dhe ruajtjes së ambientit natyror në shpellë. Ky njëherit do të jetë edhe projekti i parë që pritet të fillojë së shpejti në mbështetje të ambasadës franceze. më shumë