BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Ambasada franceze ndihmon në rivitalizimin e Shpellës së Gadimes

Pas kërkesës së Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ambasada franceze në Kosovë ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në revitalizimin e Shpellës së Gadimes. Në kuadër të këtij angazhimi kohë më parë, disa ekspertë francezë kanë vizituar Shpellën e Gadimes, për tu njohur nga afër me gjendjen e këtij monumenti të mbrojtur të natyrës. Ata janë shprehur të mahnitur me bukuritë e kësaj shpelle dhe me mundësitë që ofron ajo për zhvillimin e turizmit. Gjatë vizitës ata kanë evidentuar edhe problemet kyçe dhe nevojat për revitalizimin e Shpellës. Nga të dhënat e mbledhura ekipi i ekspertëve francezë kanë hartuar një Raport mbi bazën e të cilit do të hartohet edhe një Plan i Veprimit përmes së cilit do të bëhet revitalizimi i Shpellës së Gadimes. Pjesë e këtyre angazhimeve ka qenë edhe vlerësimi i gjendjes teknike te shpellës nga ku ka dalë rekomandimi për ndërrimin e sistemit elektrik në shpellë dhe modernizimin e tij, me qëllim te krijimit të sigurisë më të lartë të vizitorëve dhe ruajtjes së ambientit natyror në shpellë. Ky njëherit do të jetë edhe projekti i parë që pritet të fillojë së shpejti në mbështetje të ambasadës franceze. më shumë

Bjeshkët e Nemuna në prag të dy vjetorit të shpalljes Park Kombëtarë

Në dhjetor të këtij viti do të bëhen dy vite që kur Kuvendi i Kosovës ka shpallur territorin e Bjeshkëve të Nemuna Park Kombëtarë. Që nga koha e shpalljes si Park Kombëtarë, përkundër shumë vështirësive, janë arritur rezultate të prekshme në menaxhimin e territorit të mbrojtur të Bjeshkëve të Nemuna dhe konservimin e natyrës së këtij rajoni. Menaxhimi, rritja e bashkëpunimit ndërinstitucionale, realizimi i projekteve, hartimi i dokumenteve, shenjëzimi i zonës dhe vetëdijesimi i komunitetit janë vetëm disa nga të arriturat që mundë të veçohen. Në kuadër të menaxhimit institucional e arritura kryesore konsiderohet themelimi i drejtorisë për Administrimin e PK Bjeshkët e Nemuna, hartimi i rregullores për rendin e brendshëm dhe nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit me komunat Deçan, Junik, Istog, Gjakovë, Dragash dhe Kaçanik për transferin e kompetencave, burimeve njerëzore, burimeve financiare, inventarit dhe aseteve qe ndërlidhen me menaxhimin e Parkut Kombëtare nga niveli komunat tek MMPH.më shumë