BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Mbulushmëria e sipërfaqës së tokës për Kosovën

Mbulushmëria e sipërfaqes së tokës për Kosovës për vitin 2012, e njohur ndryshe si CLC është realizuar për herë të parë në territorin e Kosovës nga Institucionet e Kosovës. Këtë e ka bërë Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit, në kuadër të pjesëmarrjes së tij në programin e punës së Agjencionit Evropian të Mjedisit-EEA.Në vendet e Ballkanit CLC për vitin 2012 është zbatuar me mbështetje financiare nga fondet IPA.më shumë

Publikohet Raporti për gjendjen e mjedisit në Kosovë 2015

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin, Gjendja e Mjedisit në Kosovë 2015. Raporti është përgatitur në kuadër të aktiviteteve për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive ligjore që ka AMMK për raportim të rregullt për gjendjen e mjedisit. Raporti përmban kryesisht të dhëna nga monitorimi i gjendjes së mjedisi por edhe të dhëna nga projekte, publikimi dhe dokumente tjera relevante për mjedisin. Pjesë e raporti janë edhe të dhënat nga institucionet qeveritare dhe joqeveritare që kanë përgjegjësi të caktuara në sektorin e mjedisit dhe që ofrojnë të dhëna nga ky sektor. Përgatitja e raportit është mbështetur edhe nga sektorët e tjerë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. AKMM, shpreh falënderim dhe mirënjohje të gjithë atyre që kontribuuan në finalizimin e këtij dokumenti, qoftë përmes ofrimit të të dhënave të nevojshme ose duke dhënë sugjerimet dhe vërejtjet e tyre. më shumë