BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Prezantohen treguesit e planifikimit hapësinor

Instituti i Planifikimit Hapësinorë ka bërë prezantimin e Setit të parë të treguesve/indikatorëve për fushën e planifikimit hapësinor. Në takim është diskutuar për listën e 26 indikatorëve që janë përgatitur nga IPH, e cila do të shërbejnë si bazë për hartimin dhe vlerësimin e dokumenteve të niveleve të ndryshme të planifikimit hapësinor në Kosovë. më shumë

Shkëmbimi i praktikave në mes Parqeve Nacionale “Bjeshkët e Nemuna” e “Prokletije” dhe Parqeve Natyrore të Provincës së Trentos.

Në kuadër të programit ndërkufitar Kosovë – Mal të Zi, me datë 26 qershor deri 2 korrik në Trentino të Italisë, po realizohet pjesa e III-të e trajnimit profesional dhe vizitës studimore me qëllim të krahasimit të praktikave me të mira të Rrjeteve Ekologjike dhe Edukimit Mjedisor për të promovuar, jo vetëm mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit, por edhe krijimin e raporteve mes njerëzve dhe natyrës në përgjithësi. Aktivitete të cilat janë të parapara në projektin BorN – Borderless Nature. Biodiversity Protection and Development of Prokletije and Bjeshkët e Nemuna National Parks, parashohin disa vizita në parqet natyrore të Trentinos dhe praktika te menaxhimit te udhëhequra nga ekspertët e Albatros Srl. më shumë