BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 6 dhe 7 dhjetor 2016

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometerorologjik i Kosovës, dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit nga stacionet matëse në Prishtinë, edhe gjatë dy ditëve të fundit janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera ditore maksimale është shënuar me date 06.12.2016 e cila ka arritur në 106.14µg/m3.më shumë

Raporti per cilesine e ajrit 05 dhe 06 dhjetor 2016

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometerorologjik i Kosovës, dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit në stacionet relevante për regjionin e Prishtinës, është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera ditore maksimale është shënuar me date 05.12.2016 e cila ka arritur në vlerën 91µg/m3. më shumë