BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Vazhdon të dëshmohet prania e llojeve të rralla të faunës në territorin e Parkut Kombëtar Bjeshkët e Nemuna

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, zyrtarët e IKMN-s në, kanë realizuar një vizitë terreni në Grykën e Deçanit, zonën e fshatit Bellajë në kuadër të PK. “Bjeshkët e Nemuna”.Me këtë rast u bë marrja e dy kamerave kurth të vendosura kohë më parë, njëra tek kroni në Bellaj kurse tjetra në një pjesën ne afërsi të staneve te Bellajit, ku besohet se është zonë e mundshme e lëvizjes së një numri të madh të kafshëve të egra, me theks të veçantë e rrëqebullit (Lynx lynx) si dhe llojeve me të cilat ushqehet ky lloj i rrallë.Pas kontrollimit të kamerave u konstatua se ishin fotografuar llojet e gjitarëve si: Ari u murrmë (Ursus arctos), Derri i egër (Sus scrofa), Kaprolli (Capreolus capreolus), Dreri (Cervus elaphus), Dhelpra (Vulpes vulpes), Macja e egër (Felis sylvestris), Vjedulla (Meles meles), si dhe disa lloje tjera te zakonshme qe nuk vëreheshin mirë. më shumë

Dy projekte me rëndësi në sektorin e hidrologjisë të realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik

Në kuadër të realizimit të planeve, projekteve dhe objektivave të saja, IHMK, sektori i hidrologjisë, gjatë viteve 2014 dhe 2015, me mbështetje të fondeve të Qeverisë së Republikës Kosovës, nëpërmjet MMPH/AMMK, i ka realizuar dy projekt të rëndësishëm, duke rehabilituar dhe shtuar numrin e stacioneve matëse hidrologjike sipas pellgjeve lumore. Me shtimin e ketyre me stacione automatike hidrometrike, me të cilat do të bëhet mbulueshmëria në aspektin hidrologjik, ne pjesës më të madhe të territorit të Republikës së Kosovës, do të monitorohen ujërat sipërfaqësorë në aspektin kuantitativ, duke u begatuar baza e të dhënave në IHMK, e cila është me interes për shtetin.më shumë