BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Raportet mujore për cilësinë e ajrit, Prill-Qershor 2015

Me qëllim të informimit të opinionit për cilësinë e ajrit në Kosovë, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Instituti Hidrometeorologjik vazhdon raportimin e rregullt në baza mujore për cilësinë e ajrit. Raportet për muajin prill, maj dhe qershor përmbyllin raportet mujore për gjashtëmujorin e pare për vitin 2015. Raportet janë bazuar në të dhënat e mbledhura nga stacionet automatike të rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit të cilat janë të vendosura në 12 lokalitete të ndryshme në Kosovë.më shumë

Publikohet raporti për gjendjen e natyrës 2010-2014

Hartimi i Raportit për gjendjen e natyrës në Kosovë, është përgjegjësi dhe detyrë e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës e rregulluar sipas nenit 142 të Ligjit për Mbrojtje e Natyrës.Qëllimi kryesor i Raportit është informimi i publikut për gjendjen e natyrës, zonave të mbrojtura dhe bidoversitetit të Kosovës, mirëpo përmes këtij Raporti, synohet që duke informuar politik bërësit të ndikohet në përmirësimin e politikave për menaxhimin dhe konservimin e vlerave të trashëgimisë natyrore dhe biodiversitetit. më shumë