758 - Lajmi Single | AMMK

Čist vazduh = ZDRAVLJE

09 January 2024

foto

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine (KAZŽS) u saradnji sa Švedskom agencijom za zaštitu životne sredine (SEPA) i Švedskom ambasadom na Kosovu, pokrenula je kampanju „Čist vazduh = ZDRAVLJE“. Ova inicijativa je napor da se senzibilizira i podigne svest o pitanjima vezanim za kvalitet vazduha na Kosovu i očuvanje zdravlja od zagađenog vazduha.

Uz podršku SEPA i Švedske ambasade, KAZŽS je povećao napore i posvećenost da poveća svest o uticaju zagađenja vazduha na životnu sredinu i zdravlje. Naša kampanja ima za cilj samoosvešćivanje i obrazovanje šire javnosti o izvorima zagađenja vazduha i uticajima i posledicama zagađenog vazduha.

„Kampanja Čist vazduh = ZDRAVLJE je jedno od naših angažovanja i posvećenosti da pravilno informišemo javnost o kvalitetu vazduha i posledicama njegovog zagađenja. Kroz ovu inicijativu, nameravamo da podstaknemo sve aktere da doprinesu poboljšanju kvaliteta vazduha kroz konkretne akcije i aktivnosti za zdravije Kosovo“, rekao je Afrim Beriša, zamenik izvršnog direktora KAZŽS.

Zvaničnik švedske ambasade: „Ponosni smo što podržavamo KAZŽS u ovoj ključnoj kampanji. Ovakvi zajednički napori su od suštinskog značaja za promovisanje ekološke svesti i pokretanje pozitivnih promena. Zajedno težimo budućnosti u kojoj je čist vazduh realnost za sve na Kosovu“.

Kampanja „Čist vazduh = ZDRAVLJE“ koristiće različite komunikacione platforme za dopiranje i edukaciju javnosti. Ova inicijativa se ne odnosi samo na širenje znanja – već i na negovanje zajedničke posvećenosti čistijoj i zdravijoj životnoj sredini na Kosovu. 

Video kampanje i redovna ažuriranja na društvenim mrežama poslužiće kao ključni alati u ovoj akciji podizanja svesti. Kampanja je poziv na akciju, pozivajući svakog pojedinca i biznis da odigraju svoju ulogu u smanjenju emisija u vazduh i zalažu se za primenu održivih rešenja za smanjenje zagađenja.

Pridružite nam se u ovoj misiji da osiguramo zdraviju budućnost za sve.

VIDEO