39 - Drejtorite | AMMK

Kosovski hidrometeorološki zavod ili skraćeno KHMI je institut koji vrši hidrometeorološka merenja na teritoriji Kosova i praćenje kvaliteta vazduha.

Hidrometeorološka aktivnost na Kosovu počela je 1922. godine kada su postavljena rešetka (hidrometar) i limnograf u Vermici, Prozren, na reci Drini i Bardhe. Prva klimatološka merenja datiraju na istoj tački praćenja.

Sadašnja mreža za praćenje voda se prostire prema vodotocima, odnosno vodnim slivovima Kosova, dok su meteorološke stanice raspoređene prema geografskoj širini kako bi se identifikovali i specificirali meteorološki elementi i fenomeni.

Hidrometeorološki zavod Kosova takođe upravlja mrežom stanica za praćenje kvaliteta vazduha.

Ovaj zavod ima Sektor za meteorologiju koji obavlja meteorološke i agrometeorološke noći, Sektor za hidrologiju koji prati površinske vode i Sektor laboratorije koji vrši fizičko-hemijske analize kvaliteta vode, zemljišta i vazduha.

Glavne dužnosti i odgovornosti KHMI su:

Izgradnja i održavanje osnovne mreže hidroloških i meteoroloških stanica i organizacija merenja i osmatranja elemenata i pojava: hidroloških, meteoroloških, biometeoroloških i hidrobioloških.

Proučavanje, obrada, čuvanje, razmena i objavljivanje hidrometeoroloških podataka i rezultata i rezultata istraživanja u mreži monitoringa. Organizacija, održavanje i razvoj sistema proračuna, baze podataka posmatrača i prognoze za izvođenje hidrometeoroloških radova.

Izvođenje merenja, meteoroloških osmatranja radarom kao i vršenje sistematskih merenja i hidrometeoroloških osmatranja u rečnim vodotocima u uobičajenim slučajevima iu slučajevima poremećaja stanja podzemnih voda u zasićenom području iu direktnom kontaktu sa zemljištem i podzemljem.

Sistematsko praćenje i konstatovanje zagađenja vazduha, atmosferskih padavina, površinskih i podzemnih voda prvoizvorišta i zemljišta, proučavanje i prognoza hidrometeoroloških uslova zagađenja životne sredine i upozoravanje na pojavu elementarnih hidrometeoroloških nepogoda.

Davanje izveštaja, prognoza i upozorenja nadležnih centralnih i lokalnih organa o hidrometeorološkim pojavama i proučavanje vremena, klime, površinskih i podzemnih voda, kao i njihovog uticaja na biosferu.

Istraživanje promena vremena, klime, vode izazvanih veštačkim uticajem kao i proučavanje metoda veštačkog delovanja na vreme, klimu i vodu.