543 - Lajmi Single | AMMK

Buletini nr. 2 i projektit: Ndërtimi i kapaciteteve për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofat përmes Sistemit Kombëtar të Informacionit për Zjarret Pyjore (NFFIS) dhe Eco-DRR

16 February 2022

foto