749 - Lajmi Single | AMMK

Shpallen katër lloje të mbrojtura autoktone

21 September 2023

foto

Në kuadër të aktiviteteve për mbrojtjen e biodiversitetit, konkretisht faunës, me iniciativën e Institutit për Mbrojtjen e Natyrës, Ministri i Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, z.Liburn Aliu, përmes vendimeve të ndara ka marrë në mbrojtje katër raca të ndryshme të gjelave autokton.

Me miratimin e këtyre vendimeve, llojet autoktone të gjelave: Gjeli Këndimgjatë i Dukagjinit, Gjeli Këndimgjatë i Gjilanit, Gjenl Trengjyrësh dhe Gjeli Piklan i janë shtuar Regjistrit të Vlerave të Mbrojtura të Natyrës, që mirëmbahet nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës.

Qëllimi kryesor i nxjerrjes së vendimeve është mbrojtja e llojeve të gjelave autokton sipas ligjit dhe përcaktimi i kushteve të mbajtjes. Gjithashtu përmes vendimeve synohet që llojet të mbrohen nga rreziku për përzierje gjenetike me racat e huaja dhe nga rreziku për nxjerrje jashtë vendit e këtyre racave me qëllim të kryqëzimit me racat tjera.

Vendimet përmbajnë edhe arsyeshmërinë profesionale për marrjen në mbrojtje të llojeve të gjelave autokton, si dhe përshkrimin e karakteristikave themelore të tyre, të cilat janë hartuar nga një grup punues ndërinstitucional i udhëhequr nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës.

Vënia nën mbrojtje institucionale e gjelave autokton është e një rëndësie të veçantë edhe për faktin se këto raca tani do të prezantohet ndërkombëtarisht si raca autoktone të Republikës së Kosovës, përmes së cilave do të paraqitet edhe begatia e vlerave të biodiversitetit të vendit tonë.

 

Për më shumë shihni vendimet:

Vendimi Gjeli Këndimgjatë i Dukagjinit

Vendimi Gjeli Këndimgjatë i Gjilanit

Vendimi Gjeli Trengjyrësh dhe

Vendimi Gjeli Piklan