24 - Mjedisi | AMMK

Pokrivanje zemljišta za Kosovo za 2018. godinu, inače poznato kao CLC, realizovano je po drugi put na teritoriji Kosova od strane kosovskih institucija.

Ovo je uradila Agencija za zaštitu životne sredine, u okviru svog učešća u programu rada Evropske agencije za životnu sredinu-EEA.

Projekat Corine Land Cover (CLC), kao deo programa planiranja CORINE, imao je za cilj da obezbedi održive geografske informacije koje se nalaze na površini zemlje u evropskim zemljama, kroz kreiranje podataka iz CLC. Osnovna svrha CLC podataka je da obezbede inventar karakteristika površine zemljišta za upravljanje životnom sredinom.

U zemljama Balkana CLC za 2018. godinu je realizovan uz finansijsku podršku iz IPA fondova. U upravljanju CLC2012, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, preko Evropske agencije za životnu sredinu, sarađivala je sa Evropskim centrom za prostorne informacije i analize (KE-IHA).

Završetak ovog projekta, pored ekološkog aspekta, od velikog je značaja za prostorni i ekonomski razvoj zemlje. CLC je solidna osnova za sve delatnosti prostornog karaktera počev od korišćenja zemljišta, prostornog planiranja, poljoprivrede, šumarstva, zaštite životne sredine, telekomunikacija, energetike, ekonomskog razvoja itd.

Sve institucije prostornog karaktera, sada poseduju konkretnu geo bazu podataka za pokrivenost zemljišne površine na nivou zemlje ažuriranu u realnom vremenu sa solidnom tačnošću, koja će vam pomoći u proračunima, analizi, planiranju i stvarnom donošenju odluka u aktivnostima i relevantnim segmentima.