14 - Mjedisi | AMMK

Projekat Studije zagađenja poljoprivrednog zemljišta (SNTB) na Kosovu bio je deo IPA 2010 programa koji podržavaju Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MSPP) i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPŠRR). Realizovan je u periodu od 24 meseca, odnosno od marta 2013. do marta 2015. godine, a sprovodio ga je partnerstvo GIZ IS (DE) i NIRAS (PL).

Opšti cilj projekta: podrška MŽSPP i MPŠRR u poboljšanju sistema upravljanja zemljištem na Kosovu, uključujući pomoć u uspostavljanju stalnog sistema za praćenje zagađenja poljoprivrednog zemljišta.

Cilj projekta: podrška vladinim institucijama sprovođenjem istraživanja o zagađenju poljoprivrednog zemljišta i primenom lokalnog zakonodavstva koje se odnosi na poljoprivredno zemljište i njegovu zaštitu.

Ovde je predstavljen završni izveštaj projekta i ostali tehnički izveštaji prema projektnim zadacima.

Studimi mbi Ndotjen e Tokave Bujqesore ne Kosove, Raporti final

 

Studimi mbi Ndotjen e Tokes Bujqesore ne Kosove, Raporti teknik

 

Perkrahja e MMPH-se dhe e MBPZHR-se ne sektorin e monitorimit te ndotjes se tokave, Raporti Final

 

Identifikimi i burimeve te ndotjes dhe propozimet per masat e permiresimit, Raporti final 

 

Vleresimi i zinxhirit te ushqimit, Raporti final