BALLINA BreadCrumbTrailer Biodiversiteti

Biodiversiteti

Biodiversiteti është një nocion shumë kompleks që nënkupton tërësinë e llojeve dhe ekosistemeve në një rajon apo në gjithë globin, ose shprehur ndryshe biodiversiteti paraqet llojllojshmërinë jetësore në tokë.

Jeta e gjallë në tokë ka nivele të ndryshme të llojllojshmërisë duke filluar nga ADN-ja , llojet, popullacionet dhe ekosistemi.

Sipas të dhënave shkencore në tërë botën deri me tani janë identifikuar 1.75 milion lloje. Por vlerësimet e përgjithshme të shkencës janë se ekzistojnë edhe miliona lloje të paidentifikuara , shumica e të cilave gjinden në vendet tropikale (vlerësohet se numri i llojeve mundë të jetë mbi 5 milion).

 

Lista e kuqe e llojeve te flores vaskulare të Republikës së Kosovës

 

 

Biodiversiteti i Kosoves

 

 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 2011-2020

 

 

Zonat e mbrojtura

 

 

Harta e Zonave te Mbrojtura

 

 

Lista e llojeve endemike te flores vaskulare te Kosoves
Studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park Nacional

 

 

Libri i kuq i flores vaskulare te Kosoves