BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Raporti mujor për cilësinë e ajrit, Mars 2015

Me qëllim të informimit të opinionit për cilësinë e ajrit në Kosovë, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Instituti Hidrometeorologjik vazhdon raportimin e rregullt në baza mujore për cilësinë e ajrit. Raporti për muajin Mars, është raporti i tretë me radhë për vitin 2015. Raporti është bazuar në të dhënat e mbledhura nga stacionet automatike të rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit të cilat janë të vendosura në 12 lokalitete të ndryshme në Kosovë.më shumë

Vazhdojnë aktivitetet për monitorimin e llojeve të rrezikuara të faunës

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim edhe me zyrtarët nga Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” dhe me përfaqësuesin nga OJQ ERA, ditë me pare ishin në vizitë terreni në zonën e Grykës së Rugovës në kuadër të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. Me këtë rast u bë vendosja e një kamere kurth në një pjesë të kësaj zone e cila besohet se është zonë e mundshme e lëvizjes së kafshëve të egra, me theks të veçantë e rrëqebullit (Lynx lynx).Sikurse jeni njoftuar më herët Rrëqebulli është fotografuar nga organizata mjedisore ERA Group, përmes këtyre kamerave, në një zonë tjetër të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, dhe besohet që prania e tij të vërtetohet edhe në këtë zonë. më shumë