BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Fauna e egër në territorin e Parkut Kombëtar Bjeshkët e Nemuna e regjistruar nga kamerat kurthë

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, zyrtarët e IKMN-së, kanë realizuar një vizitë terreni në Grykën e Junikut dhe të Deçanit, konkretisht në Bjeshkën e Erenikut dhe atë të Baballoqit të PK “Bjeshkët e Nemuna”. Me këtë rast u bë marrja e regjistrimeve nga dy kamerave kurth të vendosura kohë më parë në pjesët ku besohet se është zonë e mundshme e lëvizjes së llojeve të kafshëve të egra. Pas kontrollimit të kamerave u konstatua se ishin fotografuar llojet e gjitarëve si: Ari u murrmë (Ursus arctos), Derri i egër (Sus scrofa), Kaprolli (Capreolus capreolus), Dreri (Cervus elaphus), Dhelpra (Vulpes vulpes), Macja e egër (Felis sylvestris), si dhe disa lloje tjera te zakonshme qe nuk vëreheshin mirë. më shumë

Shenjëzimi i Monumenteve Natyrore

Duke marrë për bazë rëndësinë që kanë Monumentet Natyrore për mjedisin, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, në fillim të vitin 2016, ka nisur projektin për shenjëzimin e Zonave të Mbrojtura – Monumenteve të Natyrës. Projekti është realizuar në shtatëmbëdhjetë komuna, në të cilat paraprakisht janë identifikuar objektet e tilla.Projekti ka për qëllim njoftimin e opinionit se këto pjesë janë nën mbrojtjen ligjor dhe ngritjen e vetëdijes së përgjithshme për rëndësinë që kanë vlerat natyrore dhe mbrojtja e mjedisit. Prandaj, këto objekte si të tilla duhet të ruhen dhe të menaxhohen sipas rregullave e dispozitave ndërkombëtare dhe përdorimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë të qëndrueshme. Aktualisht janë shenjëzuar 130 Monumente Natyrore, në shtatëmbëdhjetë komuna, ndërsa tri prej tyre janë Monumente Natyrore me Rëndësi të Veçantë.më shumë