BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Emetimet e Gazrave Serre nga sektori i Bujqësisë!

Në kuadër të takimit rajonal “Vlerësimi i emetimeve të GHG nga sektori i bujqësisë”, të mbajtur në Zagreb të Kroacisë në kuadër të Programit ECRAN (Environment and Climate Regional Accession Network), u prezantua edhe gjendja në Kosovë e emetimeve nga ky sektor.Sektori i Bujqësisë, përfshin rreth 7% të emetimit të përgjithshëm të gazeve serrë në Kosovë ose rreth 700 Gg (Giga gram) CO2 ekuivalent (eq.), përkatësisht 700 mijë ton CO2 equivalent. Emetimet vjetore nga sektori i Bujqësisë në Kosovë janë rreth 690 Gg CO2 eq. më shumë

Hulumtim shkencor për Lejlekët e Kosovës!

Me iniciativën e Qendrës për Edukim dhe Hulumtim Mjedisor ne Kosove - KEERC, ekspert të Institutit MaxPlanck për Ornitologji nga Gjermania në bashkëpunim me Universitetin e Konstantes në Gjermani, Universitetin e Prishtinës dhe me Institutin për Mbrojtjen e Natyrës për here të parë në Kosove po realizojnë trajnimin për unazimin e shpendëve te egra.Me ketë rast sot është përfunduar me sukses puna praktike ne unazimin e gjashtë lejlekëve si dhe vendosjen e pajisjeve për përcjelljen e lëvizjeve te tyre – migrimin ne tre individ të Lejlekëve të Bardhe (Ciconia ciconia).më shumë