BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Raca autoktone e Deltarit Ilir dhe ajo e Gjelit Këndimgjatë, mbrohen me ligj

Gjatë vitit 2014, në kuadër të aktiviteteve për mbrojtjen e natyrës me iniciativën e Institutit për Mbrojtjen e Natyrës i cili vepron në kuadër të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, mes tjerash janë hartuar edhe dy vendime për mbrojtjen e llojeve autoktone të zbutura të faunës.Gjatë këtij viti përmes dy vendimeve të ndara, janë marrë në mbrojtje: Raca e Qenit Deltari Ilir, lloji vendor i zbutur dhe Raca e Gjelit Kosovar Këndimgjatë, lloj vendor i zbutur. Qëllimi kryesor i nxjerrjes së këtyre vendimeve është mbrojtja e këtyre llojeve sipas ligjit dhe përcaktimi i kushteve të mbajtjes. më shumë

Agjencitë Mjedisore të vendeve të Ballkanit Perëndimorë të bashkuara drejt Evropës

Kryeshefi i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, dr.sc. Ilir Morina i shoqëruar nga Udhëheqësi i Drejtorisë për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim, Rizah Hajdari, në kuadër të aktivitetet të radhës së EPA-Network (Rrjeti i Agjencive të Mbrojtjes së Mjedisit të Evropës), po merrin pjesë në takimin e Grupit të Interesit për Ballkanin Perëndimorë i cili po mbahet në Zagreb të Kroacisë. Në kuadër të këtij takimi në ditën e parë tema kryesore kanë qenë propozimi për modalitetet e funksionimit dhe aktivitetet e Grupit të Interesit për Ballkanin Perëndimorë si dhe diskutimi për dokumentin për bashkëpunimin mjedisor në nivel të vendeve të Ballkanit Perëndimore, hartimi i të cilit është iniciuar nga Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. më shumë