Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Arhiva

16. i 17. januara obeležava se međunarodni upis vodenih ptica

Po treći put zaredom, Kosovo se pridružuje aktivnosti -Međunarodni popis vodenih ptica gde će njegov deo biti dobrovoljno ornitolozi, posmatrači ptica, nevladine organizacije za zaštitu životne sredine, nezavisni stručnjaci i ljubitelji prirode. Ova aktivnost koja se odvija sredinom januara svake godine, ove godine će se realizovati od 16. do 17. januara 2021. godine i obuhvatiće oko 10 različitih močvara širom zemlje. više

U zakonskom zaštitu takođe je uzeto 13 prirodnih spomenika na teritoriji opštine Gnjilane

30.12.2020 - Skupština opštine Gnjilane, na sastanku održanom datuma 24.12.2020, usvojila je odluke za dobijanje pod zaštitom trinaest novih prirodnih područja na teritoriji ove opštine. Ova odluka je doneta nakon inicijative Kosovskog instituta za zaštitu prirode. KIZP u okviru realizacije svojih programskih zadataka u saradnji sa opštinom Gnjilane tokom 2019. godine završio je projekat identifikacije prirodnog nasleđa na teritoriji ove opštine više

Stanje životne sredine 2020, Izveštaj o indikatorima životne sredine

Do sada je Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, izradila godišnje izveštaje o stanju životne sredine i posebne izveštaje o sektorima životne sredine kao što su vazduh, voda, otpad, priroda itd., koji uključuju vremenske periode od 1 do 5 godina. Takođe, podaci i indikatori koji se koriste u kontekstu procene situacije u ovim izveštajima i procenama uglavnom uključuju krace vremenske periode. ́ „Stanje životne sredine 2020, Izveštaj o indikatorima životne sredine“, prva je publikacija ove vrste koja je izvršila procenu stanja životne sredine na osnovu nacionalne liste indikatora životne sredine, koja uključuje duži vremenski period. više

Kosovo u Evropskoj mreži indeksa kvaliteta vazduha

Nakon kontinuirane posvećenosti Kosovske agencije za zaštitu životne sredine, u okviru programa saradnje sa Evropskom agencijom za životnu sredinu, i uz podršku projekata donatora, Kosovo je uspelo da postane deo Evropske mreže indeksa kvaliteta vazduha. U okviru ove mreže, pored podataka praćenja iz svih evropskih zemalja, sada su predstavljeni i podaci u realnom vremenu sa stanica nacionalne mreže Kosova za praćenje kvaliteta vazduha. Podaci su dati za 12 stanica i uključuju 5 glavnih parametara kvaliteta vazduha: čestice prašine PM10, čestice prašine PM2,5, azot oksid (NO2), ozon (O3) i sumpor-dioksid (SO2). više

Izveštavanje o kvalitetu vazduha u realnom vremenu kompletirano je sa 12 monitoring stanica

Održana je prva konferencija sa donosiocima odluka u okviru projekta „Upravljanje informacijama o kvalitetu vazduha, promena ponašanja i komunikacione usluge“, podržan od strane Kosovske milenijumske fondacije (KMF) i finansiran od strane Korporacije milenijumskog izazova (KMI). Konferencija svih ključnih aktera održana je u cilju povećanja saradnje i bolje koordinacije za poboljšanje kvaliteta vazduha u zemlji. Ovom prilikom su predstavljeni elementi kampanje putem kojih će građani imati priliku da redovno kontrolišu kvalitet vazduha, obezbeđenih od 12 stanica monitoringa vazduha širom Kosova. više

previous

1-5 Od 9

next