BALLINA BreadCrumbTrailer Aktivitete BreadCrumbTrailer Konferenca Nderkombetare - Mbrojtja e Mjedisit dhe...

Konferenca Nderkombetare - Mbrojtja e Mjedisit dhe Efiçienca e Energjisë-Praktikat, Mundësitë dhe Veprimet

Shtytja kryesore për organizimin e konferencës  nga AMMK ishte qe sektori i energjetikes i identifikuar si sektori më me ndikim ne çështjen mjedisore, te trajtohet ne diskutime dhe punëtori te konferencës dhe në ketë mënyre të kërkohen mundësi për t’i kontribuar zbutjes së problemeve mjedisore dhe energjetike.

 

Prezantimet e konferencës

 

 

Konkluzionet e konferencës