BALLINA BreadCrumbTrailer Eko - mix BreadCrumbTrailer Kalendari Mjedisor

Kalendari Mjedisor

 • 02 Shkurt: Dita Ndërkombëtare e Ligatinave.
 • 05 Mars: Dita Botërore e Efiçencës së Energjisë.
 • 15 Mars: Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit .
 • 22 Mars: Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Ujit.
 • 23 Mars: Dita Botërore e Meteorologjisë.
 • 24 Mars: Dita Evropiane e Parqeve.
 • 07 Prill: Dita Botërore e Shëndetit - "Fëmijët dhe Mjedisi".
 • 22 Prill: Dita Ndërkombëtare e Tokës .
 • 24 Prill: Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve Laboratorike.
 • 15 Maj: Dita Ndërkombëtare e Ndryshimeve Klimatike.
 • 22 Maj: Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit .
 • 31 Maj: Dita Botërore kundër Duhanit .
 • 05 Qershor: Dita Botërore e Mjedisit .
 • 08 Qershor: Dita Botërore e Oqeaneve .
 • 17 Qershor: Dita Botërore e Luftës kundër Shkretirizimit
 • 21 Qershor: Dita e Liqenit të Ohrit .
 • 11 Korrik: Dita Botërore e Popullsisë .
 • 18 Gusht: Dita Ndërkombëtare e Gjeologjisë .
 • 26 Gusht: Dita Botërore e Maleve të Pastra .
 • 16 Shtator: Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Ozonit .
 • 22 Shtator: Dita Botërore e Qyteteve të Pastra.
 • 04 Tetor: Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve .
 • 06 Tetor: Dita Botërore e Habitateve .
 • 08 Tetor: Dita Ndërkombëtare për Pakësimin e Shkatërrimeve .
 • 15 Tetor: Dita Ndërkombëtare e Ecjes në Natyrë .
 • 16 Tetor: Dita Botërore e Ushqimit .
 • 17 Tetor: Dita Ndërkombëtare për Zhdukjen e Varfërisë .
 • 31 Tetor: Dita Ndërkombëtare e Detit të Zi.
 • 08 Nëntor: Dita Ndërkombëtare e Zonave Urbane
 • 11 Dhjetor: Dita Ndërkombëtare e Maleve.