Naslovna

Naslovna

Sažetak izveštaja o kvalitetu vazduha u Prištini za period od novembra do decembra 2016 i Januar 2017

Analiza dobijenih rezultata iz automatskog praćenja kvaliteta vazduha koji je konstatiran da u posmatranom periodu novembar - decembar 2016 i januar 2017 su pojavljene prekoračenja dnevne PM10 granične vrednosti. Dozvoljena dnevna granična vrednost za ljudsku zdravstvenu zaštitu je 50ug / m3. Dok je broj dana dozvoljenih za prekoračenja PM10 je 35 dana. Tokom ovih meseci registrovano je 46 dana (slučaja ) koji su prekoračili dozvoljene vrednosti PM10. U mesecu novembru 10 dana, 21 dana u decembru, a u januaru 15 dana. Maksimalna vrednost je registrovana 254.9µg/m3, na 29/01/2017.više

Stanje Životne Sredine na Kosovu 2015

Agencija za Zaštitiu Životne Sredine Kosova ima zadovljstvo da sa vama podeli Izveštaj, Stanje Životne Sredine na Kosovu 2015. Izveštaj je pripremljen u sklopu sa obavezama za ispunjavanje obaveza i pravnih dužnosti koje ima AZŽS za redovno izveštavanje o stanju sredine. Izveštaj uglavnom sadrži podatke o nadgledanju stanja sredine ali i podatke o projektima, objavljivanjima i ostalim dokumentima relevantnim za životnu sredinu. Deo izveštaja čine i podaci vladinih i nevladinih institucija koje imaju određene odgovornosti u sektoru životne sredine i koje nude podatke iz ovog sektora. Priprema izveštaja je podržana i od strane ostalih sektora Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja. AZŽS zahvali svima koji su doprineli finalizaciji ovog dokumenta, bilo preko pružanja potrebnih podataka ili preko sugerisanja i davanja primedbi. više