BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Gjendja e llojeve të rralla të faunës në Parqe Kombëtare është e mirë dhe mbahet nën kontroll

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përmes Institutit për Mbrojtjes së Natyrës dhe Drejtorive për Administrimin e Parqeve Kombëtare, me shqetësim kanë ndjekur raportimet e ditëve të fundit për gjuetinë e llojeve të egra të faunës në territorin e Parkut Kombëtarë “Sharri”. Raportimet nga Klan Kosova, që bazohen në deklarata nga individë të ndryshëm dhe disa organizata joqeveritare për gjuetinë ilegale në territorin e PK Sharri, janë spekulative dhe nuk janë bazuar në fakte dhe argumente konkrete. DAPK “Sharri” dhe Instituti për Mbrojtjen e Natyrës, vazhdojnë të bëjnë monitorimin e gjendjes së faunës së egër përmes vizitave të rregullta në terren dhe përmes kamerave kurth. Raportet dhe informatat nga terreni dhe nga regjistrimet e kamerave kurth flasin për gjendje të mirë të faunës dhe posaçërisht të llojeve të rrezikuara të gjitarëve, prania e të cilave në territorin e Parqeve Kombëtare është evidentuar në numër më të madh se sa në vitet paraprake. më shumë

Si mundë të qaseni në të dhënat për cilësi të ajrit?

Meqenëse jemi në sezonin kur tejkalimet e normave të cilësisë së ajrit janë më të shpeshta dhe interesimi i mediave dhe publikut për të marrë informacion për këto tejkalime është në rritje, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ju njofton për mundësitë e qasjes në të dhënat për cilësi të ajrit. Sikurse është njoftuar edhe më herët Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ka lansuar sistemin për raportimin online të rezultateve të cilësisë së ajrit që monitorohet nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Në sistemin e të dhënave për cilësi të ajrit në kohë reale mundë të qaseni duke klikuar direkt në linkun e sistemit të të dhënave për cilësi të ajrit në ueb faqen e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës http://ihmk-rks.com/t/?page=1,5 , përmes ueb faqes së Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës http://ammk-rks.net/ , apo përmes ueb faqës së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinorë https://mmph.rks-gov.net/.më shumë

Kosova vazhdon pjesëmarrjen aktive si anëtare e rrjetit EPA

Kryeshefi ekzekutiv i AMMK-së, Ilir Morina po merr pjesë në konferencën e 31-të plenare të Rrjetit EPA që po mbahet në Edinburg të Skocisë. Qëllimi i këtij takimi që po mbahet nën moton “Të mbajmë ritmin me ndryshimet” është shkëmbimi i përvojave mbi ndryshimet që po ndodhin në kontestin e zhvillimit të qëndrueshëm si dhe vazhdimi i diskutimeve të rëndësishme mjedisore nga agjenda dhe aktivitetet e Komisionit Evropian, Agjencisë së Mjedisit të Evropës dhe të Programit Copernicus.Disa nga temat kryesore të cilat po adresohen në kuadër të sesioneve të veçanta tematike të takimit janë: menaxhimi i emergjencave mjedisore, infrastruktura e qëndrueshme mjedisore, parashikimet dhe skenarët për mjedisin si dhe investimet dhe financat për sektorin e mjedisit. më shumë

Mbahet manifestimi “Ditët e Brezit të Gjelbër Evropian 2018”

Me datën 24 shtator në Karagaq të Pejës, do të mbahet manifestimi “Ditët e Brezit të Gjelbër Evropian 2018”.Përveç aktiviteteve të ndryshme të planifikuara në këtë manifestim që përfshijnë muzikë, lojëra e ushqim tradicional, art dhe foto ekspozitë me temën “Brezi i gjelbër i Ballkanit”, Komunës së Pejës do ti ndahet çmimi “Komuna model në Brezin e Gjelbër Evropian”. Ky aktivitet është organizimi i përbashkët i organizatave EURONATURE, “Era” nga Peja, “Triton” nga Plava dhe “Toka” nga Tirana.më shumë

Mbahet trajnimi për monitorimin e faunës së egër

Sot në Bogë të Bjeshkëve të Nemuna ka filluar “Trajnimi i stafit të Parqeve Kombëtare për monitorimin e faunës së egër ”. Ky trajnim po organizohet në kuadër të komponentës së dytë të Programit KEP 2016, “Monitorimi i biodiversitetit përmes Librit të Kuq të Faunës”.Programi Mjedisor për Kosovën (KEP 2015) i propozuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), është mbështetje e ofruar nga SIDA dhe i menaxhuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë.Pjesëmarrës të trajnimit janë kryesisht stafi i Parqeve Kombëtare “Sharri”dhe “Bjeshkët e Nemuna” dhe zyrtarë tjerë nga institucionet qëndrore që puna e tyre ndërlidhet me menaxhimin, monitorimin dhe kontrollin e zonave të mbrojtura apo edhe hartimin e politikave për sektorin e natyrës.më shumë

previous

1-5 Nga 366

next