BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Në territorin e komunës së Mitrovicës evidentohen zona natyrore me potencial për regjistrin e zonave të mbrojtura

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, në kuadër të detyrave programore të tij, në bashkëpunim me komunën e Mitrovicës, ka realizuar projektin e evidentimit të vlerave natyrore në këtë komunë. Gjatë këtij hulumtimi janë evidentuar disa zona me vlerat natyrore, të karakterit botanik, hidrologjik dhe speleologjike, që dallohen me karakteristika të veçanta.më shumë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëron vërshime për datën 14.05.2019.

Sektori i Hidrologjisë i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ka parashikur se do të ndodhin vërshime për shkak të reshurave të mëdha që do përfshijnë vendin në ditët në vijim. Sipas njoftimit të IHMK vërshimet do të paraqiten me datën 14.05.2019, dhe do përfshijnë pjesën perëndimore, jugore dhe veriore te Kosovës. Parashikohet që reshjet të fillojnë rreth 72 orë pas shpalljes se njoftimit me një sasi prej >30 - 50 mm, dhe me probalitet të lartë të reshjeve ekstreme, përmbytjeve dhe rëshqitje të dhuet në zonat e ndjeshme.më shumë

MMPH-AMMK kërkon qe lidhur me rastin e Ariut të Murrmë në Prizren të zbatohet legjislacionin për llojet e mbrojtura shtazore!

Pas publikimit të informacionit për vendimin e Agjencisë së Pyjeve të Kosovës për vrasjen e Ariut të Murrmë, AMMK njofton opinionin publik që ky vendim është në kundërshtim me rekomandimet dhe qëndrimet e komisionit profesional të MMPH që ishte ngritur për vlerësimin e kësaj gjendje. Komision për vlerësimin e masave që duhet të ndërmerren për mbrojtjen e banorëve dhe pasurisë së tyre të shkaktuara nga Ariu i Murrmë ka përfunduar punën e vet lidhur me vlerësimin e situatës dhe dhënien e rekomandimeve për masat që duhet te ndërmerren lidhur me këtë situatë. më shumë

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Prevallë në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Plani Rregullativ për Prevallë është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.Periudha e diskutimit publik për dokumentin e Planit Rregullues të Hollësishëm për Prevallë do të jete nga 19.03.2019 – 05.04.2019.më shumë

Lansohet projekti i bashkëpunimit në mes të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë (SEPA)

Ky projekt ka për qëllim mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, përkatësisht Agjenicë së Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Autoritetit Rregullativ të Pellgjeve Lumore (ARPL), dhe njësive tjera të MMPH në ndërtimin dhe menaxhimin e informacioneve që kanë të bëjnë me ujërat dhe mjedisin si dhe përgatitjen e Kosovës për të negociuar marrëveshjet me Bashkimin Evropian. Përmes këtij projekti do të ketë mundësi direkte të bashkëpunimit në mes AMMK-së dhe ARPL-së me Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë- (SEPA) dhe Agjencinë për Menaxhimin e Ujërave të Suedisë -SWAM.më shumë

previous

1-5 Nga 384

next