BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI BreadCrumbTrailer Raportet ditore për cilësinë e...

Raportet ditore

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj16-31 Tetor 2019

 

Raporte ditor per cilesi te ajrit 28.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 27.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 26.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 25.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 22-24.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 21.02.2019


Raporti per cilesi te ajrit 19-20.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 15-18.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 14.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 13.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 12.02.2019

 

Raporti per cilesi te ajrit 11.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 08.02-10.02.2019

 

Raporti  ditor per cilesi te ajrit 07.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 06.02.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit 05.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 04.02.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhisht dhe Palaj 01-03.02.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 31.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 30.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 29.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 28.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 25-27.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacioni Obiliq 24.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacioni Obiliq 23.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 22.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 21.01.2019

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 18-20.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 17.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 16.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 15.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 14.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 11-13.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 10.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 09.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 08.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 04-07.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 03.01.2019

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit per stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj 31.12.2018-02.01.2019


Raporti ditor per cilesi te ajrit 27.12.2018

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 26.12.2018

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 24-25.12.2018

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 21 - 23.12.2018


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Palaj dhe Dardhishte (20.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Palaj dhe Dhardhishte (19.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq dhe Palaj (18.12.2018) 

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (17.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (14-16.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (13.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (12.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (11.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (10.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq dhe  Dardhishte  (07-09.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq dhe  Dardhishte  (06.12.2018)


Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (05.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (04.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (03.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (30.11.-02.12.2018)

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit ne Prishtine (29.11.- 01.12.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (29.11.2018)


Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj  ( 27-28.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (26.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (23-25.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet ne Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (22.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet ne Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (21.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet ne Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (20.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet ne Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (19.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet ne Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (16-18.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (15.11.2018)

 

Raporti per cilesi te ajrit nga stacionet matese Obiliq, Dardhishte dhe Palaj (14.11.2018)

 

Raporti per cilësi të ajrit për Obiliq dhe Dardhishtë 1-13.11.2018Raporti ditor per cilesi te ajrit 28.03-02.04.2018

 

 

Raporti ditor per cilesi te ajrit 27.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 26.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 22-25.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 21.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 20.03.2018Raporti per cilesi te ajrit 19.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 18.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 15.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 14.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 13.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 12.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 08-11.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 07.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 06.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 05.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 02-04.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 01.03.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 28.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 27.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 26.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 23-25.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 22.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 21.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 20.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 16-19.02.2018

 

 

Raporti per ciles te ajrit 15.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 14.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 13.02.2018

 

Raporti per cilesi te ajrit 12.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 09-11.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 08.02.2018Raporti per cilesi te ajrit 07.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 06.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 05.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 02-04.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 01.02.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 31.01.2018

 

 

Raporti për cilësi të ajrit 30.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 29.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 27-28.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 26.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 25.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 24.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 23.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 22.01.2018

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 19-21.01.208

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 18.01.2018

 

 

Raport per cilesin e ajrit 17.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 16.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 15.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 12-14.01.2018


 

Raporti per cilesi te ajrit 11.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 10.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 09.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 05-08.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 04.01.2018

 

 

Raporti per cilesi te ajrit 03.01.2018

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 29.12.2017-02.01.2018Raporti ditor per cilesi te ajrit 28.12.2017

 

 

Raporti ditor per cilesin e ajrit 27.12.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 26.12.2017Raporti per cilesine e ajrit 22-25.12.2017Raporti per cilesin e ajrit 21.12.2017Raporti per cilesi te ajrit 20.12.2017Raporti per cilesin e ajrit 19.12.2017Raporti per cilesin e ajrit 18.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 15-17.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 14.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 13.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 12.12.2017

 

 

Raporti ditor per cilesin e ajrit 11.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 08-10.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 07.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 06.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 05.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 04.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 01-03.12.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 30.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 29.11.2017

 

 

Raporti per cilesine e ajrit 27-28.11.2017

 

 

Raporti ditor per cilesin e ajrit 24-26.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 23.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrin 22.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 21.11.2017

 

 

Raporti per cilesine e ajrit 20.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit 17-19.11.2017Raporti per cilesin e ajrit 16.11.2017Raporti per cilesin e ajrit 15.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 14.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 13.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 10-12.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 09.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 08.11.2017

 

 

Raporti per cilesin e ajrit ne Obiliq (Tetor-Nentor 2017) 

 

 

Raporti ditor per cilesin e ajrit 07.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 06.11.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 03-06. 11. 2017


Raporti ditor per cilesin e ajrit 02-03.11.2017Raporti ditor per cilesine e ajrit 01-02.11.2017Raporti ditor per cilesine e ajrit 30-31.10.2017Raporti ditor per cilesine e ajrit 27-30.10.2017Raporti ditor per cilesine e ajrit 23-27.10.2017Raporti ditor per cilesin e ajrit 20-23.10.2017

 

 

Raporti ditor per cilesine e ajrit 20.10.2017Raporti ditor per cilesine e ajrit 16-19.10.2017